שיקולים לקחת בחשבון: טרנדים, מאמרים, סיכון, מחיר מניה...

הדמיית תיק השקעות

מחיר למניה X כמות

כמות המניות

חברה/תעודת סל/אג"ח